USTAVI

xalqaro sport tashkilotlarining a'zosi


International SKATING UNION

The member since 1991

International Ski Federation

The member since 1992

world CUrling federation

Not a member

ASIAN SKATING UNION

The member since 1991